Μέσα από αυτό το συλλεκτικό λεύκωμα μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για την διαδρομή του Θεατρικού Περίπλου από το 1988 έως το 2008. Ζητήστε το στην είσοδο του θεάτρου. (Κουρμούλη 127, Ρέθυμνο).