20 Χρόνια Θεατρικός Περίπλους 1988 – 2008

Μέσα από αυτό το συλλεκτικό λεύκωμα μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για την διαδρομή του Θεατρικού Περίπλου από το 1988 έως το 2008. Ζητήστε το στην είσοδο του θεάτρου. (Κουρμούλη 127, Ρέθυμνο).

Comments are closed.