Οδηγίες για τον Covid19 και την παρακολούθηση παραστάσεων

COVID19:

Έπειτα από τις τελευταίες οδηγίες του Υπουργείου η είσοδος στο θέατρο γίνεται χωρίς την ένδειξη πιστοποιητικού. (από 1 Μαΐου 2022)

– ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ: Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους τους θεατές άνω των 4ων ετών.