Οδηγίες για τον Covid19 και την παρακολούθηση παραστάσεων

COVID19:

Το θέατρο του Θεατρικού Περίπλου λειτουργεί σύμφωνα με όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ως μεικτός χώρος:

Για την είσοδό σας είναι απαραίτητο να έχετε:

ΕΝΗΛΙΚΕΣ:
– Εάν είστε εμβολιασμένοι: το πιστοποιητικό εμβολιασμού σας και την ταυτότητά σας ή άλλο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (είναι απαραίτητο να έχουν συμπληρωθεί 14 μέρες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού)
– Εάν έχετε νοσήσει: πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ (εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν) και την ταυτότητά σας ή άλλο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας
– Εάν δεν έχετε εμβολιαστεί: βεβαίωση αρνητικού Rapid test (ταχείας ανίχνευσης) που έχει γίνει έως και 48 ώρες πριν και την ταυτότητά σας ή άλλο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας

ΠΑΙΔΙΑ:
– Οι ανήλικοι από 12 ετών και άνω, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση αρνητικού Rapid test (ταχείας ανίχνευσης) που έχει γίνει έως 48 ώρες πριν την παράσταση, καθώς και την ταυτότητά τους ή άλλο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας.
– Οι ανήλικοι 4 έως 11 ετών, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση αρνητικού Self test (αυτοδιαγνωστικού ελέγχου) που έχει γίνει έως 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη παράσταση υπογεγραμμένη από τον γονέα ή κηδεμόνα τους.

– ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεκτές γίνονται ΜΟΝΟ οι βεβαιώσεις αρνητικού Rapid/Self test που εκδίδονται από το gov.gr. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση είναι η καταχώρηση του αποτελέσματός σας στο μητρώο ασθενών COVID-19 της ΗΔΙΚΑ ΑΕ από το εργαστήριο το οποίο διενήργησε τον έλεγχο (ζητήστε επιβεβαίωση από το εργαστήριο για την καταχώρησή του).

– ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ: Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους τους θεατές άνω των 4ων ετών.